Navigation path

Additional tools

od A po Z

Predvstupová stratégia

Predvstupová stratégia predstavuje pre kandidátske krajiny EÚ plán, ktorý majú sledovať na svojej ceste k členstvu v Európskej únii, a ustanovuje postupy a priority, ktoré musia všetky kandidátske krajiny dodržiavať počas tzv. štruktúrovaného dialógu s inštitúciami EÚ.

Stratégie sa pre každú kandidátsku krajinu individualizujú pomocou týchto nástrojov a procesov:

  • dvojstranné dohody, ktoré upravujú vzťahy medzi kandidátskymi krajinami a EÚ;
  • politický dialóg na vysokej úrovni, ktorý prebieha medzi vládami kandidátskych krajín a EÚ;
  • prístupové partnerstvá stanovujúce prioritné oblasti, v ktorých kandidátske krajiny musia dosiahnuť pokrok, a obsahujúce informácie o dostupnej finančnej podpore;
  • národné programy pre prijatie acquis. Každá kandidátska krajina musí vytvoriť národný plán pre prijatie acquis obsahujúci detailné informácie, harmonogramy a rozpočet, ktorý indikuje, ako chce daná krajina zabezpečiť vykonávanie spoločných práv a povinností platných v EÚ;
  • účasť v programoch EÚ a zastúpenie v agentúrach a výboroch pomáha kandidátskym krajinám pri spoznávaní politík Únie a jej nástrojov;
  • prístupová pomoc je k dispozícii počas celého prístupového procesu.

Viac informácií

Prehľad kandidátskych krajín a súvisiaca dokumentácia o rozšírení

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá