Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Strategia de preaderare

Pentru fiecare ţără care doreşte să devină membră a UE, se stableşte o strategie de preaderare. Aceasta prevede procedurile şi priorităţile pe care toate ţările candidate trebuie să le respecte pentru a avea un "dialog structurat" cu instituţiile UE.

Aceste strategii sunt specifice pentru fiecare ţară candidată în parte şi prevăd următoarele instrumente şi procese:

  • acorduri bilaterale între ţările candidate şi UE
  • un dialog politic la nivel înalt între guvernele naţionale şi UE
  • parteneriate de aderare care stabilesc domeniile prioritare în care ţările candidate trebuie să facă progrese şi care, de asemenea, prevăd sprijinul financiar disponibil
  • programe naţionale pentru adoptarea acquis-ului - fiecare ţară candidată trebuie să elaboreze un astfel de program în care sunt menţionate detalii, termenele şi costurile necesare pentru îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor UE
  • participarea la programele europene, la activitatea agenţiilor şi în comitetele UE ajută ţările candidate să se familiarizeze cu politicile şi instrumentele UE
  • ajutorul de preaderare este prevăzut pentru sprijinirea întregului proces.

Mai multe detalii

Informaţii generale despre ţările candidate şi documente relevante privind aderarea la UE

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale