Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Pretoetredingsstrategie

Een pretoetredingsstrategie is een kader dat kandidaat-lidstaten houvast geeft terwijl zij naar het EU-lidmaatschap dingen. De strategie beschrijft de procedures en prioriteiten die alle kandidaat-lidstaten in acht moeten nemen tijdens de gestructureerde dialoog met de EU-instellingen.

Pretoetredingsstrategieën worden op maat van iedere kandidaat-lidstaat gemaakt met de volgende instrumenten en processen:

  • Bilaterale overeenkomsten die de betrekkingen tussen kandidaat-lidstaten en de EU regelen.
  • Politieke dialoog op hoog niveau tussen de nationale regeringen en de EU.
  • Toetredingspartnerschappen die de prioritaire terreinen bepalen waarop kandidaat-lidstaten vooruitgang moeten boeken en de beschikbare financiële steunen afbakenen.
  • Nationale programma's voor de overname van het acquis (NPOA). Iedere kandidaat-lidstaat moet een NPOA opstellen met nadere details, tijdschema's en kosten in verband met de manier waarop ze aan de gemeenschappelijke rechten en plichten van de EU willen voldoen.
  • Betrokkenheid bij EU-programma's, agentschappen en comités helpt kandidaat-lidstaten om zich vertrouwd te maken met EU-beleid en EU-instrumenten.
  • Pretoetredingssteun is beschikbaar om het hele proces te ondersteunen.

Meer details

Een overzicht van de kandidaat-lidstaten en documentatie over het toetredingsproces

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte