Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Pasirengimo narystei strategija

Pasirengimo narystei strategijoje šalims kandidatėms, pareiškusioms norą tapti ES narėmis, nustatoma veiksmų programa. Strategijoje apibrėžiamos procedūros, kurių šalys kandidatės privalo laikytis, ir prioritetai, kurių jos privalo siekti palaikydamos "struktūrinį dialogą" su ES institucijomis.

Strategijos pritaikytos kiekvienos šalies kandidatės į ES narystę poreikiams, pasitelkus šias priemones ir procesus:

  • dvišalius susitarimus, kuriais reglamentuojami šalių kandidačių ir ES santykiai;
  • nacionalinių vyriausybių ir ES aukšto lygio politinį dialogą;
  • stojimo partnerystės programas, kuriuose apibrėžiamos prioritetinės sritys, kuriose šalys kandidatės turi padaryti pažangą, taip pat nustatoma finansinė parama;
  • nacionalines teisyno perėmimo programas (NTPP); kiekviena šalis kandidatė turi parengti NTPP, kurioje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip jos ketina įteisinti bendrąsias ES teisės normas ir įsipareigojimus, taip pat šio proceso tvarkaraštis ir sąmata.
  • Dalyvavimas ES programose, agentūrų ir komitetų veikloje padeda šalims kandidatėms susipažinti su ES politika ir priemonėmis.
  • Pasirengimo narystei pagalba teikiama per visą jo procesą.

Išsamiau

Šalių kandidačių ir susijusių stojimo dokumentų apžvalga

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos