Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühinemiseelne strateegia

Ühinemiseelse strateegiaga luuakse raamistik, mida kandidaatriigid peavad järgima, kui nad soovivad Euroopa Liiduga ühineda. Strateegias sätestatakse menetlused ja prioriteedid struktureeritud dialoogiks kandidaatriikide ja ELi institutsioonide vahel.

Strateegiad on kohandatud iga konkreetse kandidaatriigi vajadustele, kasutades järgimisi vahendeid ja protsesse:

  • kahepoolsed lepingud, mis on kandidaatriigi ja ELi vaheliste suhete aluseks;
  • kõrgetasemeline poliitiline dialoog asjaomaste riikide valitsuste ja ELi vahel;
  • ühinemispartnerlus, milles sätestatakse prioriteetsed valdkonnad, milles kandidaatriik peab tegema edusamme, ning antakse ülevaade olemasolevatest rahastamisvahenditest;
  • ELi õigustiku ülevõtmise riiklik programm. Iga kandidaatriik peab koostama ühenduse õigustiku ülevõtmise riikliku programmi, milles esitatakse üksikasjalik teave, ajakava ja kuluarvestus selle kohta, kuidas asjaomane riik kavatseb ELi ühiseid õigusi ja kohustusi täita;
  • osalemine ELi programmides ning ELi ametite ja komiteede töös aitab kandidaatriikidel tutvuda ELi poliitika ja vahenditega;
  • kogu protsessi toetamiseks võimaldatakse kandidaatriikidele ühinemiseelset abi.

Lisateave

Ülevaade kandidaatriikidest ja ühinemist käsitlevad dokumendid

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis