Navigation path

Additional tools

A til Å

Førtiltrædelsesstrategi

En førtiltrædelsesstrategi opstiller de rammer, kandidatlandene skal følge, når de forbereder sig på EU-medlemskab. Den beskriver, hvilke procedurer og prioriteter der gælder for alle kandidatlandes strukturerede dialog med EU-institutionerne.

Strategierne afstemmes efter landenes behov ved hjælp af:

  • Bilaterale aftaler, der regulerer forholdet mellem kandidatlandene og EU.
  • Politisk dialog på højt plan mellem landenes regeringer og EU.
  • Tiltrædelsespartnerskaber, der fastsætter de vigtigste områder, hvor kandidatlandene skal gøre fremskridt, og som også angiver, hvor meget økonomisk støtte der er til rådighed.
  • Nationale programmer for overtagelse af gældende EU-ret. Hvert kandidatland skal udarbejde et sådant program med nærmere oplysninger, tidsplaner og udgiftsoversigter, der viser, hvordan de planlægger at sikre EU's fælles rettigheder og pligter.
  • EU-programmer, -organer og -udvalg, som kandidatlandene kan deltage i, så de kan gøre sig fortrolige med EU's politikker og instrumenter.
  • Førtiltrædelsesbistand under hele forløbet.

Læs mere

Oversigt over kandidatlande og baggrundsmateriale

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!