Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Předvstupní strategie

Předvstupní strategie vytváří rámec pro přípravu kandidátských zemí na členství v Evropské unii. Stanovují postupy a priority, jimiž se všichni kandidáti musí řídit během tzv. strukturovaného dialogu s orgány EU.

Strategie jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých kandidátských států prostřednictvím těchto nástrojů a postupů:

  • bilaterální dohody, jimiž se řídí vztahy mezi kandidátskými zeměmi a EU
  • politický dialog na vysoké úrovni mezi vládami kandidátských zemí a EU
  • přístupová partnerství, která stanovují prioritní oblasti, v nichž musí kandidátské státy dosáhnout pokroku, a rámcově vymezují dostupnou finanční podporu
  • národní programy pro přijetí acquis (NPAA): Tento program musí vypracovat každá kandidátská země. Obsahuje podrobnosti, harmonogramy a kalkulace nákladů, z nichž je patrné, jak zamýšlí dodržovat společná práva a povinnosti EU
  • účast na programech a v agenturách a výborech EU, jež pomáhá kandidátům seznámit se s politikami a nástroji Unie
  • předvstupní pomoc poskytující podporu celému procesu

Další podrobnosti

Přehled kandidátských zemí a příslušné dokumenty o přistoupení

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média