Navigation path

Additional tools

A till Ö

Stöd inför anslutningen

EU ger stöd till länder som ansöker om EU-medlemskap. Stödet hjälper länderna att uppfylla EU:s anslutningsvillkor som bland annat innebär att de måste följa EU:s regelverk, dvs. medlemsländernas gemensamma rättigheter och skyldigheter.

Under 2007-2013 är instrumentet för stöd inför anslutningen EU:s enda finansieringsform för att hjälpa kandidatländerna att uppfylla EU-medlemskapets krav. Instrumentet ersätter flera gamla föranslutningsprogram från 2000-2006.

Europeiska investeringsbanken och andra internationella finansinstitut bidrar också till finansieringen för att hjälpa länderna genom anslutningsprocessen.

Läs mer

Kandidatländer

EU regionalpolitik: Håll dig informerad