Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Predpristopna pomoč

Evropska unija zagotavlja državam, ki so zaprosile za članstvo v Uniji, predpristopno pomoč. Tako pomaga državam kandidatkam, da izpolnijo pristopne pogoje ter svoje institucije in standarde uskladijo s pravnim redom EU, torej z vsemi pravicami in obveznostmi, ki so skupne državam članicam EU.

V obdobju od 2007 do 2013 je instrument za predpristopno pomoč (IPA) edini mehanizem financiranja Skupnosti, ki državam kandidatkam pomaga uresničevati obveznosti za članstvo v EU. Nadomestil je številne programe predpristopne pomoči, ki so bili na voljo v obdobju 2000-2006.

Evropska investicijska banka (EIB) in druge mednarodne finančne institucije tudi zagotavljajo finančno pomoč za države kandidatke v pristopnem procesu.

Vas zanima več?

Države kandidatke

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji