Navigation path

Additional tools

od A po Z

Predvstupová pomoc (IPA)

Európska únia poskytuje krajinám, ktoré podali žiadosť o členstvo v EÚ, predvstupovú pomoc. Únia tak pomáha kandidátskym krajinám, aby splnili podmienky vstupu, ktoré zahŕňajú zosúladenie ich inštitúcií a štandardov s acquis - súborom spoločných práv a povinností, ktoré viažu všetky členské štáty k EÚ.

Počas obdobia 2007 - 2013 predstavuje nástroj predvstupovej pomoci jediný finančný nástroj, ktorým EÚ pomáha kandidátskym krajinám splniť povinnosti vyplývajúce z členstva. IPA nahrádza celý rad starších predvstupových programov, ktoré sa realizovali počas rokov 2000 až 2006.

Projekty v kandidátskych krajinách spolufinancuje aj Európska investičná banka a iné medzinárodné inštitúcie.

Viac informácií

Kandidátske krajiny

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá