Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Pasirengimo narystei pagalba

Europos Sąjunga pasirengimo narystei pagalbą teikia toms šalims, kurios pareiškė norą įstoti į ES. Ši pagalba padeda šalims kandidatėms įvykdyti ES narystės sąlygas. Viena iš šių sąlygų - jų institucijos ir standartai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Bendrijos teisyne - bendrų teisių ir įpareigojimų sistemoje, siejančioje visas valstybes nares su ES.

2007-2013 m. pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) bus vienintelis ES finansavimo mechanizmas, skirtas padėti šalims kandidatėms įvykdyti ES narystės reikalavimus. PNPP pakeičia kelias ankstesnes 2000-2006 m. pasirengimo narystei programas.

Europos investicijų bankas ir kitos tarptautinės finansų institucijos taip pat skiria bendro finansavimo lėšų, skirtų padėti šalims kandidatėms pasirengimo narystei laikotarpiu.

Išsamiau

Šalys kandidatės

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos