Navigation path

Additional tools

Sanasto

Liittymistä valmisteleva tuki

Euroopan unioni tarjoaa jäsenyyttä hakeville maille liittymistä valmistelevaa tukea. Sen tarkoitus on auttaa ehdokasvaltioita täyttämään EU:n jäsenyysehdot, muun muassa mukauttamaan kansalliset instituutiot ja standardit yhteisön säännöstöön eli kaikkia jäsenvaltioita sitovaan yhteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Liittymistä valmisteleva tukiväline on kaudella 2007-2013 EU:n ainoa rahoitusjärjestelmä, jolla tuetaan ehdokasvaltioita EU:n jäsenyysvelvoitteiden täyttämisessä. Tukiväline korvaa useita aiempia liittymistä valmistelevia ohjelmia, jotka olivat voimassa kaudella 2000-2006.

Myös Euroopan investointipankki (EIP) ja muut kansainväliset rahoituslaitokset myöntävät yhteisrahoitusta ehdokasvaltioiden tueksi liittymisprosessissa.

Lisätietoja

Ehdokasvaltiot

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media