Navigation path

Additional tools

A til Å

Førtiltrædelsesbistand

EU yder førtiltrædelsesbistand til lande, der ansøger om EU-medlemskab. Bistanden hjælper kandidatlandene med at opfylde betingelserne for at komme med i EU. De skal bl.a. bringe deres institutioner og standarder i overensstemmelse med gældende EU-ret (også kaldet "acquis" efter det franske udtryk), dvs. de fælles rettigheder og pligter, der er knyttet til medlemskab.

Mellem 2007 og 2013 er instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) EU's eneste støtteordning, der hjælper kandidatlandene med at opfylde betingelserne for medlemskab. IPA erstatter flere ældre førtiltrædelsesprogrammer, der løb fra 2000 til 2006.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og flere andre internationale finansieringsinstitutter yder også medfinansiering, der skal hjælpe kandidatlandene under tiltrædelsesprocessen.

Læs mere

Kandidatlande

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!