Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Předvstupní pomoc

Evropská unie poskytuje zemím, které se chtějí stát jejími členy, tzv. předvstupní pomoc. Pomáhá tak kandidátským zemím splnit podmínky pro vstup, zejména přizpůsobit své instituce a normy tzv. acquis communautaire. Tímto pojmem se rozumí soubor všech společných práv a povinností, k jehož dodržování se členské státy zavazují.

V období 2007-2013 je jediným finančním nástrojem určeným na pomoc kandidátským zemím při plnění požadavků členství v EU tzv. nástroj předvstupní pomoci (NPP). Ten nahradil několik dřívějších programů předvstupní pomoci, které existovaly v období 2000-2006.

Možnosti spolufinancování příprav na členství kromě toho kandidátským zemím nabízí Evropská investiční banka (EIB) a další mezinárodní finanční instituce.

Další podrobnosti

Kandidátské země

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média