Navigation path

Additional tools

A till Ö

Utbetalningar

För att fördela struktur- och sammanhållningsanslagen mellan de operativa programmen under 2007-2013 kan kommissionen göra tre typer av betalningar:

  • Förhandsutbetalningar - sådana betalningar görs mellan 2007 och 2009 när kommissionen har godkänt ett operativt program. Hur stor andel av finansieringen som kan betalas ut på förhand beror på vilken fond pengarna kommer från (mellan 5 och 7 procent för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och upp till 10,5 procent för Sammanhållningsfonden).
  • Mellanliggande betalningar - innan medlemslandet kan få sin första mellanliggande betalning måste det informera kommissionen om hur det tänker förvalta, attestera och utföra revisioner av det operativa programmet i fråga. Betalningsansökningarna ska samlas in tillsammans tre gånger om året och skickas till kommissionen, som sedan gör ytterligare betalningar.
  • Slutbetalning - för att få slutbetalningen från kommissionen ska medlemsländerna lämna in en slutlig utgiftsdeklaration och en slutlig genomföranderapport för varje operativt program. De ska ha kommit in till kommissionen senast den 31 mars 2017.

Läs mer

Utbetalningar

EU regionalpolitik: Håll dig informerad