Navigation path

Additional tools

od A po Z

Platby

Komisia môže pri v prípade operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu realizovať tri typy platieb:

  • zálohové platby - tieto platby sa počas obdobia 2007 - 2013 realizujú po schválení operačného programu Komisiou. Podiel prostriedkov, ktorý je k dispozícii na zálohové platy, závisí od fondu (5 - 7 % v prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu, max. 10,5 % v prípade Kohézneho fondu).
  • priebežné platby - pred tým, ako sa uskutoční prvá platba, členský štát musí Komisii poskytnúť detailné informácie o tom, ako plánuje riadiť, certifikovať a auditovať daný operačný program. Žiadosti o platby sa zhromažďujú trikrát do roka a zasielajú Komisii, ktorá následne uvoľní ďalšie platby.
  • záverečná platba - na to, aby dostal členský štát od Komisie záverečnú platbu, musí pre každý operačný program poskytnúť Komisii najneskôr do 31. marca 2017 záverečný výkaz výdavkov, ktorý je doložený záverečnou kontrolnou správou.

Viac informácií

Platby

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá