Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Efectuarea plăţilor

Pentru alocarea finanţării provenind din fondurile structurale şi din Fondul de coeziune pentru programele operaţionale din perioada 2007-2013, există trei tipuri de plăţi:

  • plata de prefinanţare: se efectuază în perioada 2007-2009, după ce Comisia aprobă un program operaţional. Valoarea fondurilor disponibile pentru prefinanţare variază în funcţie de fondul de plată din care provin (5-7% pentru Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul social european, cel mult 10,5% pentru Fondul de coeziune).
  • plata intermediară: înainte de efectuarea primei plăţi intermediare, statul membru trebuie să prezinte Comisiei Europene detalii despre cum intenţionează să gestioneze, să certifice şi să auditeze programul operaţional respectiv. Cererile de plată trebuie colectate de trei ori pe an şi trimise Comisiei, care, ulterior, va efectua plăţile.
  • plata finală: pentru a primi plata finală din partea Comisiei, statul membru trebuie să prezinte declaraţia finală de cheltuieli şi raportul final de execuţie pentru fiecare program operaţional, până cel târziu la 31 martie 2017.

Mai multe detalii

Efectuarea plăţilor

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale