Navigation path

Additional tools

Sanasto

Maksut

Kun komissio jakaa EU:n rakenne- ja koheesiovaroja kaudella 2007-2013 toteutettaville toimenpideohjelmille, se voi suorittaa kolmenlaisia maksuja:

  • Ennakkomaksut. Näitä maksuja suoritetaan vuosina 2007-2009 komission hyväksyttyä toimenpideohjelman. Ennakkomaksujen osuus kaikista maksuista vaihtelee rahaston mukaan: Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston maksuista maksetaan ennakkoon 5-7 prosenttia ja koheesiorahaston maksuista enintään 10,5 prosenttia.
  • Välimaksut. Ennen ensimmäisen välimaksun suorittamista jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten kyseinen toimenpideohjelma hallinnoidaan, todennetaan ja tarkastetaan. Tämän jälkeen maksatuspyynnöt kootaan yhteen kolmesti vuodessa ja toimitetaan komissiolle, joka suorittaa maksut niiden perusteella.
  • Loppumaksu. Saadakseen komissiolta loppumaksun jäsenvaltion on toimitettava kustakin toimenpideohjelmasta lopullinen menoilmoitus ja täytäntöönpanokertomus. Nämä on toimitettava komissiolle 31.3.2017 mennessä.

Lisätietoja

Maksut

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media