Navigation path

Additional tools

A til Å

Betalinger

Kommissionen betaler struktur- og samhørighedsstøtte fra EU til operationelle programmer, der løber mellem 2007 og 2013, på tre måder:

  • Forfinansiering: Forfinansiering udbetales mellem 2007 og 2009, når Kommissionen har godkendt et operationelt program. Hvor stor en del af støtten der kan udbetales som forudfinansiering, varierer alt efter, hvilken fond betalingen sker fra (5-7 % fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond og op til 10,5 % fra Samhørighedsfonden).
  • Mellemliggende betalinger: Før den første mellemliggende betaling foretages, skal medlemslandet meddele Kommissionen, hvordan den planlægger at forvalte, attestere og revidere det operationelle program. Derefter skal der tre gange om året indsamles betalingsanmodninger, som sendes til Kommissionen, der så frigiver yderligere betalinger.
  • Betaling af saldoen: For at få udbetalt restbeløbet skal medlemslandene indsende en endelig udgiftsoversigt og en endelig rapport om gennemførelsen for hvert operationelt program. De skal være Kommissionen i hænde senest den 31. marts 2017.

Læs mere

Betalinger

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!