Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Platby

Při financování operačních programů na období 2007-2013 může Komise použít tři druhy plateb:

  • Předběžné platby: Tyto platby se uskutečňují v období 2007-2009. Provádí se, jakmile Komise schválí operační program. Podíl prostředků, které lze použít na předběžné platby, se liší v závislosti na tom, z kterého fondu se vyplácejí (5 až 7 procent v případě Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu; až 10,5 procenta v případě Fondu soudržnosti).
  • Průběžné platby: Před provedením první průběžné platby musí členský stát Komisi předložit informace o tom, jak hodlá zajistit správu, certifikaci a audit daného operačního programu. Další platby Komise uskutečňuje na základě žádostí, které je jí třeba zasílat hromadně třikrát ročně.
  • Platba konečného zůstatku: Předtím, než lze provést platbu konečného zůstatku, musí členský stát Komisi předložit závěrečný výkaz výdajů a závěrečnou zprávu o provádění operačního programu. Komise musí tyto dokumenty obdržet do 31. března 2017.

Další podrobnosti

Platby

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média