Navigation path

Additional tools

A till Ö

Utbetalande myndighet

Enligt sammanhållningspolitiken för 2007-2013 går den utbetalande myndigheten under benämningen attesterande myndighet. Uppgifterna och ansvarsområdena är dock i stort sett desamma som under den förra programperioden.

För varje operativt program finns en attesterande myndighet som gör en utgiftsinventering och registrerar betalningsansökningar. Uppgifterna skickas sedan till EU-kommissionen, som i sin tur betalar ut medel till de operativa programmen via de attesterande myndigheterna.

De attesterande myndigheterna intygar också att utgifterna för varje operativt program är riktiga och kontrollerar att pengarna används i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftningen.

De attesterande myndigheterna är dessutom redovisningsansvariga och ansvarar för återvinning av EU-medel som har använts felaktigt. Myndigheterna är vanligtvis nationella, regionala eller lokala organ som har utsetts av medlemsländerna.

Läs mer

Utbetalande myndighet

EU regionalpolitik: Håll dig informerad