Navigation path

Additional tools

od A po Z

Platobný orgán

V rámci novej politiky súdržnosti na programové obdobie 2007 - 2013 sa za platobný orgán považuje certifikačný orgán. Kompetencie týchto orgánov však ostávajú v porovnaní s programovým obdobím 2000 - 2006 v podstate nezmenené.

Každý operačný program musí mať certifikačný orgán, ktorý vypracuje certifikovaný výkaz výdavkov a eviduje žiadosti o platby. Tieto informácie sa následne zasielajú Európskej komisii, ktorá prostredníctvom certifikačných orgánov vyplatí na predmetné operačné programy finančné prostriedky.

Certifikačný orgán takisto potvrdzuje presnosť výdavkov pre každý operačný program a kontroluje, či boli prostriedky vynaložené v súlade s právnymi predpismi EÚ a daného členského štátu.

Certifikačný orgán zodpovedá za účtovníctvo a vrátenie prostriedkov EÚ, ktoré boli spreneverené. Certifikačnými orgánmi sú väčšinou orgány na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré touto úlohou poveril daný členský štát.

Viac informácií

Platobný orgán

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá