Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Betalingsautoriteit

In het nieuw cohesiebeleid voor 2007-2013 heet een betalingsautoriteit voortaan een certificeringsautoriteit. De taken van deze instanties zijn echter weinig veranderd ten aanzien van de programmeringsperiode 2000-2006.

Voor ieder operationeel programma moet er een certificeringsautoriteit zijn die een gecertificeerde staat van uitgaven opstelt en verzoeken tot betaling registreert. Die informatie wordt vervolgens verstuurd naar de Europese Commissie die op haar beurt via certificeringsautoriteiten operationele programma's financiert.

Een certiferingsautoriteit gaat ook voor ieder operationeel programma na of de uitgaven correct zijn gebeurd en de EU- en nationale voorschriften geëerbiedigd zijn.

Een certificeringsautoriteit houdt een boekhouding bij en is verantwoordelijk voor de terugvordering van onterecht betaalde EU-middelen. Doorgaans zijn de certificeringsautoriteiten door de EU-landen aangewezen nationale, regionale of plaatselijke instanties.

Meer details

Betalingsautoriteit

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte