Navigation path

Additional tools

Sanasto

Maksuviranomainen

Koheesiopolitiikan ohjelmakaudella 2007-2013 maksuviranomaista kutsutaan nyt todentamisviranomaiseksi. Sen vastuutehtävät ovat kuitenkin säilyneet suurelta osin samoina kuin ohjelmakaudella 2000-2006.

Kullakin toimenpideohjelmalla on oltava todentamisviranomainen, joka laatii todennetun menoinventaarion ja rekisteröi maksatuspyynnöt. Nämä tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka maksaa määrärahat toimenpideohjelmille todentamisviranomaisten kautta.

Todentamisviranomaisen kuuluu myös varmistaa, että kunkin toimenpideohjelman menot ovat todenmukaiset ja että määrärahat käytetään EU:n ja jäsenvaltion asetusten mukaisesti.

Se vastaa myös tilinpidosta ja väärin perustein myönnettyjen EU:n varojen takaisinperinnästä. Todentamisviranomaiset ovat yleensä jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia, alueellisia tai paikallisia elimiä.

Lisätietoja

Maksuviranomainen

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media