Navigation path

Additional tools

A–Y

Makseasutus

Uue ühtekuuluvuspoliitika (2007-2013) raames on makseasutuse asemel nüüd sertifitseerimisasutus. Nende asutuste ülesanded on aga enam-vähem samad, mis programmiperioodil 2000-2006.

Igal rakenduskaval peab olema sertifitseerimisasutus, mis koostab tõendatud kuluaruanded ja maksetaotlused. Asjaomane teave saadetakse seejärel Euroopa Komisjonile, mis maksab sertifitseerimisasutuse kaudu välja vahendid rakenduskavadele.

Sertifitseerimisasutus tõendab ka iga rakenduskava puhul kulude õigsust ning kontrollib, et vahendite kasutamine toimuks kooskõlas ELi ja siseriiklike eeskirjadega.

Sertifitseerimisasutus vastutab raamatupidamise ning valel teel omandatud ELi vahendite tagasinõudmise eest. Sertifitseerimisasutus on tavaliselt liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik asutus.

Lisateave

Makseasutus

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis