Navigation path

Additional tools

A til Å

Betalingsmyndighed

Under den nye samhørighedspolitik for 2007-2013 bliver en betalingsmyndighed kaldt for attesteringsmyndighed. Ansvarsområderne er dog stort set de samme som i programmeringsperioden 2000-2006.

Hvert operationelt program skal have en attesteringsmyndighed, som udarbejder attesterede udgiftsoversigter og betalingsanmodninger. De sendes til Kommissionen, som udbetaler midlerne til de operationelle programmer gennem attesteringsmyndighederne.

Attesteringsmyndigheden attesterer også nøjagtigheden af de operationelle programmers udgifter og kontrollerer, at støtten bruges i overensstemmelse med de nationale og EU's forskrifter.

Attesteringsmyndigheden har ansvaret for regnskabsføring og for at inddrive misbrugte EU-midler. Der er normalt tale om et nationalt, regionalt eller lokalt organ, som udpeges af medlemslandene.

Læs mere

Betalingsmyndighed

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!