Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Platební orgán

V rámci nové politiky soudržnosti na období 2007-2013 se nyní místo označení platební orgán používá termín certifikační orgán. Úkoly těchto orgánů však zůstaly do značné míry stejné jako v období 2000-2006.

Každý operační program musí mít certifikační orgán, který vyhotovuje certifikované výkazy výdajů a registruje žádosti o platby. Tyto informace předává Evropské komisi, jež následně prostředky na operační programy prostřednictvím certifikačních orgánů vyplácí.

Certifikační orgán rovněž osvědčuje přesnost vykazovaných výdajů v rámci operačního programu a kontroluje, zda jsou prostředky vynakládány v souladu s evropskými i vnitrostátními předpisy.

Certifikační orgán zodpovídá za vedení účetních záznamů a za to, aby prostředky, které byly užity nesprávně, byly získány zpět. Certifikační orgány jsou obvykle státní, regionální či místní orgány určené členskými státy.

Další podrobnosti

Platební orgán

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média