Navigation path

Additional tools

A till Ö

Partnerskap

EU har hela tiden utvecklat sin regionalpolitik och fördelat sammanhållnings- och strukturstöden i partnerskap med medlemsländerna där dessa har haft stort inflytande.

Partnerskapet omfattar hela planeringsprocessen, från förberedelserna via genomförandet till utvärderingen av resultaten. Detta tillvägagångssätt bör leda till bättre programplanering och se till att regionalstödet används effektivt.

Samma princip om partnerskap gäller för den nuvarande programperioden. EU-kommissionen, myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och socioekonomiska och icke-statliga organisationer har i partnerskap utarbetat sammanhållningspolitikens operativa program för 2007-2013.

Läs mer

Att arbeta för regionerna - EU:s regionalpolitik 2007-2013 pdf 1 MB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad