Navigation path

Additional tools

od A po Z

Partnerstvo

Európska únia rozvíjala svoju regionálnu politiku a finančnú pomoc v oblasti štrukturálnych zmien a súdržnosti prostredníctvom procesu partnerstva, na ktorom sa vo výraznej miere podieľali členské štáty.

Partnerstvo zahŕňa celý programový proces - prípravu operačných programov, ich vykonávanie a hodnotenie výsledkov. Tento prístup by mal zabezpečiť lepšie výsledky programov a efektívne vynaloženie prostriedkov regionálnej pomoci.

Princíp partnerstva sa uplatňuje aj počas súčasného programového obdobia. Operačné programy, ktoré prebiehajú v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013, sú výsledkom spolupráce medzi Komisiou, členskými štátmi (na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni), socio-ekonomickými partnermi a mimovládnymi organizáciami.

Viac informácií

Práca pre regióny - Regionálna politika EÚ na obdobie 2007 - 2013 pdf 1 MB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá