Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Parteneriat

Pentru elaborarea activităţilor legate de politica de dezvoltare regională şi pentru alocarea finanţării provenind din fondurile structurale şi Fondul de coeziune, Uniunea Europeană lucrează în parteneriat cu statele membre.

Colaborarea în parteneriat caracterizează întregul proces de programare, începând de la etapa pregătitoare, până la punerea în aplicare şi evaluarea rezultatelor. Această abordare ar trebui să conducă la obţinerea unor rezultate mai bune şi să garanteze că fondurile de dezvoltare regională sunt cheltuite eficient.

De asemenea, principiul de parteneriat se regăseşte şi în perioada de programare în curs - pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană a elaborat programele operaţionale pentru politica de coeziune în parteneriat cu autorităţile statelor membre responsabile la nivel naţional, local sau regional, precum şi cu partenerii sociali şi economici şi cu ONG-urile.

Mai multe detalii

În sprijinul regiunilor - politica de dezvoltare regională a UE (2007-2013) pdf 1 MB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale