Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Partnerschap

De Europese Unie heeft altijd partnerschappen met een aanzienlijke inbreng van de EU-landen gebruikt voor de ontwikkeling van het regionaal beleid en de besteding van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds.

Het hele programmeringsproces gebeurt met behulp van partnerschappen, van de voorbereiding over de uitvoering tot de beoordeling van de resultaten. Die benadering moet ervoor zorgen dat de programma's betere resultaten opleveren en regionale fondsen doeltreffend besteed worden.

Datzelfde partnerschapsbeginsel wordt ook in de huidige programmeringsperiode gebruikt. De operationele programma's voor het cohesiebeleid 2007-2013 zijn ontwikkeld door partnerschappen tussen de Commissie, bevoegde nationale, regionale of lokale instanties uit het EU-land, sociaal-economische partners en ngo's.

Meer details

Werken voor de regio's - Europees Regionaal Beleid 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte