Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Partnerystė

Istoriškai Europos Sąjunga vystė savo regioninės politikos veiklą ir skirstė struktūrinių bei Sanglaudos fondų lėšas laikydamasi partnerystės principo, t. y. didelis vaidmuo teko ir valstybėms narėms.

Partnerystės principu vadovaujamasi per visą programavimo procesą nuo parengiamojo etapo iki įgyvendinimo ir rezultatų vertinimo. Tokia tvarka turėtų užtikrinti geresnius programos rezultatus ir padėti garantuoti, kad regioninių fondų lėšos būtų leidžiamos naudingai.

To paties partnerystės principo laikomasi ir šiuo programavimo laikotarpiu. Pagal 2007-2013 m. sanglaudos politiką vykdomos veiklos programos parengtos Komisijai bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybių narių nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens valdžios institucijomis, taip pat socialiniais ir ekonominiais partneriais bei NVO.

Išsamiau

Darbas regionams. 2007-2013 m. ES regioninė politika pdf 1 MB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos