Navigation path

Additional tools

A til Å

Partnerskab

EU har lige siden starten udviklet sine regionalpolitiske aktiviteter og ydet struktur- og samhørighedsstøtte gennem et partnerskabssamarbejde med væsentlige input fra medlemslandene.

Partnerskabssamarbejdet dækker hele programmeringsprocessen - fra forberedelse til gennemførelse og evaluering. Modellen skulle give bedre programresultater og hjælpe med at sikre, at regionalstøtten bruges effektivt.

Det samme partnerskabsprincip findes i den nuværende programmeringsperiode. De operationelle programmer under samhørighedspolitikken for 2007-2013 er udviklet gennem partnerskaber mellem Kommissionen og de relevante nationale myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt niveau samt arbejdsmarkedets parter og ngo'er.

Læs mere

I regionernes tjeneste - EU's regionalpolitik for 2007-2013 pdf 1 MB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!