Navigation path

Additional tools

A till Ö

Yttersta randområde

Sju regioner i EU definieras som yttersta randområde, nämligen de fyra franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion, den spanska autonoma regionen Kanarieöarna samt de portugisiska autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

De yttersta randområdena har flera begränsningar att kämpa med - de ligger långt borta, de är småöar med en besvärlig topografi och ett svårt klimat och de är ekonomiskt beroende av några få produkter. Sammantaget har dessa faktorer genom åren hämmat regionernas samhällsekonomiska utveckling. Deras särskilda status finns inskriven i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och bygger på principerna om jämlikhet och proportionalitet. Därför kan regionerna behandlas annorlunda och man kan ta hänsyn till deras specifika förhållanden.

Läs mer

De yttersta randområdena

EU regionalpolitik: Håll dig informerad