Navigation path

Additional tools

od A po Z

Veľmi vzdialené regióny regióny

Za "veľmi vzdialené regióny" sa považuje týchto sedem oblastí Európskej únie: štyri francúzske zámorské departementy (Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion), španielske autonómne spoločenstvo Kanárskych ostrovov, portugalské autonómne regióny Azory a Madeira.

Veľmi vzdialené regióny musia čeliť viacerým špecifickým obmedzeniam, akými sú napríklad odľahlosť, izolovanosť, malá rozloha, komplikovaná topografia a podnebie a hospodárska závislosť na malom počte výrobkov. Kombinácia týchto faktorov dlhodobo bráni socio-ekonomickému rozvoju týchto regiónov. Uznanie špeciálneho postavenia týchto regiónov v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa zakladá na princípoch rovnosti a proporcionality, vďaka čomu je možné zohľadniť ich špecifické charakteristiky.

Viac informácií

Veľmi vzdialené regióny

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá