Navigation path

Additional tools

A–Y

Äärepoolseimad piirkonnad

Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade hulka kuuluvad seitse piirkonda: neli Prantsuse ülemeredepartemangu (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion ja Martinique); Hispaania omavalitsuslik piirkond Kanaari saared; Portugali omavalitsuslikud piirkonnad Assoorid ja Madeira.

Äärepoolseimad piirkonnad peavad tulema toime mitmete konkreetsete piirangutega, nagu nende kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked loodusolud ja majanduslik sõltuvus vaid mõnedest toodetest. Nimetatud tegurite koosmõju piirab aja jooksul oluliselt nende piirkondade sotsiaalmajanduslikku arengut. Kõnealuste piirkondade eristaatuse tunnustamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 põhineb võrdsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetel, mis võimaldavad käsitleda piirkondi erinevalt, et võtta arvesse nende konkreetset olukorda.

Lisateave

Äärepoolseimad piirkonnad

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis