Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Operativni program

Države članice pripravijo svoje operativne programe na podlagi strateških smernic za kohezijsko politiko in nacionalnega strateškega referenčnega okvira. Posamezen operativni program je povezan z enim od treh novih ciljev regionalnega razvoja in opredeljuje razvojno strategijo ter skladne prednostne naloge, ki naj bi jih financirali s sredstvi iz enega sklada, oziroma v primeru cilja konvergence s sredstvi iz kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vas zanima več?

Regionalna politika - stopnje oblikovanja politike

Skupaj za regije - Regionalna politika EU 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji