Navigation path

Additional tools

od A po Z

Operačné programy

Členské štáty predkladajú svoje operačné programy v rámci spoločného rámca strategických usmernení o politike súdržnosti a na základe národného strategického referenčného rámca. Každý operačný program sa viaže k jednému z troch nových cieľov a stanovuje rozvojovú stratégiu s komplexným súborom priorít, ktoré sa majú vykonať s podporou jedného fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia s podporou Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií

Regionálna politika - fázy politiky

Práca pre regióny - Regionálna politika EÚ na obdobie 2007 - 2013 pdf 1 MB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá