Navigation path

Additional tools

A–Y

Rakenduskava

Liikmesriigid esitavad oma rakenduskavad ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste raames ning lähtuvalt riiklikest strateegilistest raamistikest. Iga rakenduskava on seotud ühega kolmest uuest regionaalpoliitika eesmärgist ning, selles on esitatud arengustrateegia omavahel seotud prioriteetide kaudu, mis saavutatakse ühe fondi või lähenemiseesmärgi puhul Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi abiga.

Lisateave

Regionaapoliitika - menetlusetapid

Töötamas regioonide hüvanguks - ELi regionaalpoliitika 2007-2013 pdf 1 MB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis