Navigation path

Additional tools

A till Ö

NUTS

Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS) skapades av Eurostat, EU:s statistikkontor, för att samma statistiska standarder ska tillämpas i hela EU.

NUTS-nivåerna är geografiska områden som används vid insamlingen av harmoniserad statistik i EU. De används för strukturfonderna sedan 1988 och är viktiga för anslagstilldelningen från fonderna.

Den gällande nomenklaturen delar in de 27 EU-länderna i följande tre kategorier enligt vissa trösklar för invånarantalet:

NUTS-nivå 1 - omfattar de mindre medlemsländerna, t.ex. Danmark, Irland och Slovenien, de tyska delstaterna och andra större regioner.

NUTS-nivå 2 - omfattar Spaniens autonoma regioner, franska regioner och utomeuropeiska departement, polska vojvodskap osv.

NUTS-nivå 3 - omfattar grekiska län (nomoi), finländska landskap, svenska län osv.

EU-förordningarna innehåller kompletta definitioner och listor över alla NUTS-regioner.

Läs mer

Förordning nr 1059/2003 (EU-15) 316 KB]

Förordning nr 1888/2005 (efter utvidgningen den 1 maj 2004) 493 KB]

Förordning nr 176/2008 (efter utvidgningen den 1 januari 2007) 87 KB]

EU regionalpolitik: Håll dig informerad