Navigation path

Additional tools

od A po Z

NUTS

Na účely používania jednotných štatistických štandardov Európsky štatistický úrad (Eurostat) vytvoril systém NUTS - spoločnú nomenklatúru územných jednotiek na štatistické účely.

Úrovne NUTS sú zemepisné oblasti používané na zber harmonizovaných údajov v EÚ, ktoré sa na účely štrukturálnych fondov využívajú od roku 1988 a zohrávajú dôležitú úlohu pri prideľovaní prostriedkov.

Členské štáty sú podľa súčasnej spoločnej nomenklatúry rozdelené do troch kategórií (v závislosti od počtu obyvateľov)

NUTS úroveň 1 menšie členské štáty (Dánsko, Írsko, Slovinsko, nemecké spolkové štáty a iné väčšie regióny)

NUTS úroveň 2 napríklad autonómne regióny v Španielsku, francúzske regióny a zámorské územia (DOM), poľské vojvodstvá atď.

NUTS úroveň 3 napríklad kraje na Slovensku, nomoi v Grécku, maakunnat vo Fínsku, län vo Švédsku atď.

Nariadenia EÚ obsahujú úplné definície a zoznamy všetkých NUTS regiónov.

Viac informácií

Nariadenie 1059/2003 (EÚ-15) 316 KB]

Nariadenie 1888/2005 (Rozšírenie 1. 5. 2004) 493 KB]

Nariadenie 176/2008 (Rozšírenie 1. 1. 2007) 87 KB]

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá