Navigation path

Additional tools

A till Ö

Nationell strategisk referensram

Alla medlemsländer har utarbetat en nationell strategisk referensram för programperioden 2007-2013. Det är ett referensdokument med planeringen för sammanhållnings- och strukturfondernas insatser och det ska stämma överens med de strategiska riktlinjerna för sammanhållningen 2007-2013. I dokumentet presenteras den strategi medlemslandet har valt. Det innehåller också en lista över de operativa program som ska genomföras regionalt och på riksplanet och de preliminära årliga anslagen till varje operativt program. Ramen ska även ligga i linje med det nationella reformprogrammet för Lissabonstrategin för tillväxt och jobb.

Läs mer

De nationella strategiska referensramarna (2007-2013) English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad