Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Nacionalni strateški referenčni okvir

Vsaka država članica je za programsko obdobje 2007-2013 pripravila nacionalni strateški referenčni okvir. To je referenčni dokument za načrtovanje financiranja iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki mora biti usklajen s strateškimi smernicami o koheziji (2007-2013). V strateškem dokumentu posamezna država članica opredeli svojo strategijo, navede vse nacionalne in regionalne operativne programe, ki jih namerava izvesti, ter predstavi predviden letni finančni načrt za vsak operativni program. Nacionalni strateški referenčni okvir mora biti skladen z nacionalnim programom reform posamezne države članice, ki je povezan z lizbonsko strategijo za gospodarsko rast in delovna mesta.

Vas zanima več?

Nacionalni strateški referenčni okvirji (2007-2013) English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji