Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Nationaal strategisch referentiekader (NSRK)

Ieder EU-land heeft voor de programmeringsperiode 2007-2013 een nationaal strategisch referentiekader (NSRK) opgesteld. Dit is een referentiedocument voor programmering van de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds overeenkomstig de strategische richtsnoeren inzake cohesie 2007-2013. Het beschrijft de strategie waarvoor het EU-land gekozen heeft en somt de geplande nationale en regionale operationele programma's op met de bijhorende indicatieve jaarlijkse financiële toewijzing. Het NSRK moet consistent zijn met het nationale hervormingsprogramma van het land in verband met de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid.

Meer details

Nationaal strategisch referentiekader (2007-2013) English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte