Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Nacionalinis strateginių krypčių planas

2007-2013 m. programavimo laikotarpiui kiekviena valstybė narė parengė nacionalinį strateginių krypčių planą (NSKP). Tai pamatinis struktūrinių ir Sanglaudos fondų intervencijų programavimo dokumentas, tam tikru mastu atitinkantis 2007-2013 m. strategines sanglaudos gaires. Jame apibrėžiama valstybės narės pasirinkta strategija ir pateikiamas nacionalinių ir regioninių veiklos programų, kurias siekiama įgyvendinti, sąrašas bei orientacinė metinė kiekvienai veiklos programai skirta suma. Nacionalinis strateginių krypčių planas taip pat turi atitikti valstybės narės nacionalinę reformų programą (NRP), susijusią su Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija.

Išsamiau

Nacionaliniai strateginių krypčių planai (2007-2013 m.) English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos