Navigation path

Additional tools

Sanasto

Kansalliset strategiset puitteet

Kukin jäsenvaltio on laatinut kansalliset strategiset puitteet ohjelmakaudelle 2007-2013. Kyseessä on viiteasiakirja, jonka avulla rakenne- ja koheesiorahastojen tukitoimien ohjelmatyö on tarkoitus toteuttaa koheesiopolitiikan vuosien 2007-2013 strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Puitteissa määritellään kyseisen jäsenvaltion valitsema strategia ja esitetään ne kansalliset ja alueelliset toimenpideohjelmat, jotka jäsenvaltio aikoo toteuttaa, sekä kunkin toimenpideohjelman viitteelliset vuosittaiset määrärahat. Strategisten puitteiden olisi myös oltava linjassa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvän kansallisen uudistusohjelman kanssa.

Lisätietoja

Kansalliset strategiset puitteet (2007-2013) English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media