Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Pro programové období 2007-2013 si každý členský stát vytvořil národní strategický referenční rámec (NSRR). Jedná se o referenční dokument k plánování (tzv. programování) intervencí strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v souladu se strategickými obecnými zásadami pro soudržnost 2007-2013. Určuje strategii, kterou si příslušný členský stát zvolil, a uvádí seznam celostátních a regionálních operačních programů (OP), které chce tento stát provést, a orientační roční finanční příděly pro každý OP. NSRR by měl také být v souladu s příslušným národním programem reforem (NPR) spojeným s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

Další podrobnosti

Národní strategické referenční rámce (2007-2013) English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média