Navigation path

Additional tools

A till Ö

N+2 och n+3

Begreppen n+2 och n+3 rör de ekonomiska reglerna för de årliga anslagen från EU:s sammanhållnings- och strukturfonder.

Om ett anslag inte har använts vid ett visst datum får EU-kommissionen "dra tillbaka" framtida budgetanslag. Anslagen dras automatiskt tillbaka om pengarna inte har använts eller om en ansökan om utbetalning inte har inkommit vid utgången av det andra året (n+2). Denna deadline är tre år (n+3) för de nya medlemsländerna plus Grekland och Portugal fram till 2010.

Läs mer

N+2 och n+3

EU regionalpolitik: Håll dig informerad