Navigation path

Additional tools

od A po Z

Pravidlo N+2, n+3

Pravidlo N+2 a n+3 sa týka ročného prideľovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Ak predmetné prostriedky neboli využité do určeného dátumu, Komisia môže zrušiť budúce rozpočtové záväzky. K automatickému zrušeniu dôjde v prípade, ak prostriedky neboli využité (alebo o platby nebolo zažiadané) do konca druhého roka (n+2). Táto lehota je v prípade nových členských štátov, Grécka a Portugalska predĺžená do roku 2010 na tri roky (n+3).

Viac informácií

Pravidlo N+2, n+3

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá