Navigation path

Additional tools

A sa Ż

N+2, n+3

N+2 u n+3 jirreferu għar-regoli finanzjarji għall-allokazzjoni annwali tal-flus mill-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea.

Jekk il-finanzjament in kwistjoni ma jintefaqx qabel id-data, il-Kummissjoni tista' 'tneħħi l-impenn' fuq allokazzjonijiet tal-baġit fil-ġejjieni. It-tneħħija ta' impenji awtomatiċi sseħħ jekk il-finanzjament ma jintefaqx, jew ma jsirux rikjesti għal pagamenti, sal-aħħar tat-tieni sena (n+2). Din id-data ta' skadenza tiġi estiża għal tliet snin (n+3) għall-Istati Membri l-ġodda u għall-Greċja u l-Portugal sal-2010.

Għal aktar dettalji

N+2, n+3

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a